Regulamin

 

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1.    Sklep internetowy umieszczony pod adresem www.urzadzenia-kosmetyczne.com prowadzony jest przez firmę Digital Net Marzena Machajska zarejestrowaną na adres: ul. Paderewskiego 28/61 w Radomiu 26-605. Firma posiada drugą siedzibę przy ulicy Malczewskiego 18a  w Radomiu 26-600 i występuje tu jako Sprzedający. NIP: 7961049519; REGON: 670764141.

2.    Sklep internetowy skierowany jest do użytkowników detalicznych czyli osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych lub firm, występujących tu jako Kupujący/Klient/Użytkownik i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

3.    Zawartość sklepu internetowego na www.urzadzenia-kosmetyczne.com nie stanowi oferty w myśl kodeksu cywilnego. Kupujący wypełniając i wysyłając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego w nim towaru. Każdy, kto dokona akceptacji rejestracji w sklepie internetowym, pod warunkiem wyrażenia na to zgody, będzie otrzymywał informacje handlowe na temat usług, produktów i ofert specjalnych wprowadzonych przez sklep internetowy.

4.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu internetowego, na udostępniony przez niego adres e-mail, informacji niezbędnych dla realizacji zamówienia.

Składanie zamówień i ceny

1.    Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.urzadzenia-kosmetyczne.com wyrażone są w złotych polskich brutto (z podatkiem VAT). Podane ceny nie obejmują ewentualnych kosztów przesyłki.

·      Przy zamówieniach, o wartości łącznej poniżej 10000 zł brutto koszty przesyłki pokrywa Kupujący (cennik dostawy zamieszczony jest na stronie internetowej sklepu).

·      Przy zamówieniach, powyżej 10000 zł brutto koszty transportu pokrywa Sprzedający.

2.    Serwis www.urzadzenia-kosmetyczne.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.

3.    Dokładamy wszelkich starań aby przedstawione przez nas opisy, zdjęcia, ceny i informacje dostępności były w pełni prawidłowe i rzetelne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów. Jednak nie mogą być one podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres m.lipiec@digitalnet.com.pl lub telefoniczny 48/363-55-19, kom. 502297135.

4.    Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie zawartości Koszyka produktów. Nieprawidłowo wypełnione formularze oraz zamówienia nie zapłacone przez 5 kolejnych dni kalendarzowych (jeżeli wybrana przedpłata na konto) przez Kupującego nie będą realizowane. Serwis urzadzenia-kosmetyczne.com w każdym wypadku i momencie zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

5.    Po otrzymaniu zamówienia przeprowadzana jest jego merytoryczna weryfikacja. Jeżeli w zamówieniu występują produkty, które Sprzedający nie może wysłać ze względu na gabaryty, strukturę materiałową lub z innych powodów Klient będzie o tym odpowiednio informowany.

6.    Zamówienia można składać 24h na dobę przez cały rok. Zamówienia realizowane są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

Dostarczanie zamówionych produktów

1.    Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Status dostępności odnosi się wyłącznie do stanów magazynowych – w Radomiu. Warunkiem realizacji wszystkich zamówień jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców Sprzedającego. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych (poniedziałek-piątek).

2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin.

3.    Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej. Towar w formie przesyłki kurierskiej powinien być dostarczony w 24-48 godzin od chwili nadania. Realizujemy dostawy wyłącznie w ramach terytorium Polski. Ewentualne wysyłki towaru za granicę są rozpatrywane indywidualnie.

4.    Sprzedający realizuje wysyłkę produktów, które swoimi gabarytami nie przekraczają wymiarów 80x120x160cm. Sprzedający ma prawo anulować te produkty z zamówienia które nie będą mieściły się w w/w wymiarach. Nie wysyłane są również takie produkty, które ze względu na swoją strukturę/budowę mogą ulec zniszczeniu w trakcie transportu. O wszystkich tego typu przypadkach Kupujący jest informowany w trakcie merytorycznej analizy zamówienia.

5.    Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (na życzenie klienta). Dokumenty sprzedaży wysyłane są razem z przesyłką.

Płatności

1.    Umożliwiamy następujące formy płatności:

·      kurierowi przy odbiorze przesyłki - za pobraniem.

·      przelewem na wskazane konto bankowe przed realizacją złożonego zamówienia z zaznaczeniem numeru zamówienia w tytule przelewu (realizacja następuje tuż po zaksięgowaniu środków na nasze konto).
Numer konta: Citi Handlowy: 38 1030 0019 0109 8530 0019 4603.

·      gotówka.

Reklamacje

1.    Wszystkie towary dostępne w katalogu są objęte gwarancją jakości producenta.

2.    Reklamacje składać należy niezwłocznie po zaistnieniu. Jeżeli pojawi się przypadek towaru technicznie niesprawnego Kupujący wypełnia formularz reklamacyjny i wysyła go na swój koszt razem z niesprawnym produktem/ami oraz dokumentem zakupu na adres:

Digital Net
ul. Malczewskiego 18a
26-600 Radom

3.    Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Klient wysyła towar na swój koszt.

4.    Przez właściwie wypełniony formularz reklamacyjny rozumiemy dokument zawierający numer i datę dokumentu zakupu, pieczęć i podpis Kupującego oraz telefoniczny numer kontaktowy, nazwę reklamowanego towaru, jego ilość oraz opis znalezionej nieprawidłowości. Stopień dokładności tego opisu może skrócić czas rozpatrywania reklamacji.

5.    Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty jej złożenia gdzie za datę złożenia stanowi data dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedającego. (w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni roboczych).

6.    Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji następuje naprawa, wymiana produktu na nowy lub zwrot pieniędzy w przypadku braku towaru na stanie. Towar ten zostaje dostarczony na koszt Sprzedającego na uprzedni adres Kupującego. W innym wypadku wystawiona zostanie faktura korygująca.

7.    W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji np. nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy użytkownika sporządzone zostanie jego pisemne uzasadnienie oraz zwrot reklamowanego produktu do Kupującego, a koszty powyższych procedur pokrywa Klient.

8.    Gwarancja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, dlatego zawsze należy sprawdzać pod tym względem towar. Szczególną uwagę należy zwrócić na opakowanie - czy nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

9.    Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

Zwroty

1.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.

2.    Zwracany towar należy odesłać, na swój koszt, razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem zakupu.

3.    Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. W tym celu należy podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwracany towar powinien być bezpiecznie zapakowany i oznaczony w widocznym miejscu.

4.    Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta a poprawiony dokument zakupu zostanie odesłany do klienta.

5.    Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

3.    Ewentualne spory mogące wyniknąć ze współpracy, strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, rozstrzygać je będzie Sąd właściwy według miejsca siedziby Sprzedającego.

4.    Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdej zmianie miejsca prowadzonej działalności. W przypadku braku powiadomienia, korespondencja wysłana na ostatni znany adres będzie uznana za skutecznie doręczoną. Użytkownik może udostępniać swoje konto osobom trzecim na własne ryzyko i odpowiedzialność. W razie zmian w danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Klient niezwłocznie dokona ich aktualizacji. Każdy zarejestrowany w sklepie internetowym może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Digital Net wysyłając wiadomość email na adres: m.lipiec@digitalnet.com.pl.

 

 

by: Projekt-Net